(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền thuê diện tích sàn trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa ảnh 1