(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 13 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm phát triển quỹ đất

Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 4