(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh SỐ 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 10 lô đất tại các khu dân cư xen ghép tổ dân phố Khuông Phò Nam và Uất Mậu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 3
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 4
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 5
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 6
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 7
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 8
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 9
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thiên Thiên Huế ảnh 10