(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Hạt Kiểm Lâm thị xã Ayun Pa ủy quyền như sau:

Đấu giá gỗ các loại và một số lâm sản khác vi phạm hành chính tịch thu thanh lý, gồm: - Lâm sản: 14,240 m3 Gỗ tròn, xẻ các loại, 01 ster củi tạp; - Phế liệu: Khối lượng 1.212 kg. (gồm 12 xe máy độ chế). Giá khởi điểm của tài sản: 70.921.400 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu chín trăm hai mươi mốt ngàn bốn trăm đồng).

Hạt Kiểm Lâm thị xã Ayun Pa

Ngày 13/8/2021, đấu giá gỗ các loại tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá gỗ các loại tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá gỗ các loại tại tỉnh Gia Lai ảnh 3