(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Quảng Ninh ủy quyền như sau:

01 tàu cứu nạn số 08 (tàu kéo) số ĐKHC: QN -7502 và 01 Tàu cứu nạn số 09 (tàu đặt cẩu) số ĐKHC: QN – 7503

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Quảng Ninh

Ngày 13/8/2021, đấu giá 02 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá 02 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá 02 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 13/8/2021, đấu giá 02 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 13/8/2021, đấu giá 02 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 5