(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Tâm. Địa chỉ: Số 58 Đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 27, Đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tài sản đấu giá: Nhà ở cấp 4 gắn liền QSD đất có diện tích 413,2 m2; trong đó đất ở: 296,7m2, đất vườn: 116,5m2. Tại thửa đất số 65, tờ bản đồ 34; địa chỉ: Khối 8, Phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh.

Giá khởi điểm: 2.503.412.000 đồng (hai tỷ, năm trăm lẻ ba triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). Chi phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00, ngày 10/08/2020, tại Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

Địa chỉ xem tài sản: Khối 8, Phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 0201000268899 của Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Tâm tại VCB - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, tiền đặt trước: Vào 17 giờ 00, ngày 10/08/2020.

Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 13/08/2020, tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Tâm. Điện thoại liên hệ: 0918.379.629 (gặp anh Tâm) hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh. Điện thoại liên hệ: 0914.335.566 (gặp anh Tương); Website: daugiahongtam.com.