(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2020 do Trại giam Đắk Trung ủy quyền như sau:
Ngày 13/8/2020, đấu giá lô cây cao su thanh lý tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1


Ngày 13/8/2020, đấu giá lô cây cao su thanh lý tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2