(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2020 do Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải, Lầu 4, số 123 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Hạng mục đất, cát dỡ tải nền đường gói thầu số 28 thuộc dự án đường Phước Hòa – Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Ngày 13/8/2020, đấu giá đất, cát dỡ tải nền đường tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1


- Chi tiết về danh mục tài sản: Thể hiện tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xử lý tài sản sản là đất, cát dỡ tải dôi dư sau khi dỡ tải nền đường dự án đầu tư đường Phước Hòa – Cái Mép.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thuộc sở hữu của Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải.

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 2.141.974.680 đồng.

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ một trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi bốn ngàn sáu trăm tám mươi đồng.

Đơn giá trên tính theo mỗi m3 đất, cát nguyên thổ tại hiện trường, bên mua tự khai thác đất, cát và khai thác hoàn thành trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 214.000.000 đồng/hồ sơ

Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu đồng chẵn.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/8/2020 đến 15 giờ ngày 12/8/2020.

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của trung tâm, hạn cuối đến 16 giờ 00 phút, ngày 12/8/2020.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. (Số tiền bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn). Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ, ngày 10/8/2020.

6. Thời gian xem tài sản: Xem tài sản trong giờ hành chính, ngày 04/8/2020 và ngày 05/8/2020 tại hiện trường dự án đường Phước Hòa – Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và ngày chủ nhật), từ ngày 28/7/2020 và đến 16 giờ, ngày 10/8/2020.

Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 10/8/2020.

b. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

c. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Điều kiện tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Người đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD.

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật, Giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật) và Biên bản họp hội đồng (tùy loại hình công ty).

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký tham gia đấu giá (tổ chức /cá nhân) phải mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực.

Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (văn bản ủy quyền theo đúng quy định).

Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, khi tham gia cuộc đấu giá phải mang theo giấy chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và Giấy nộp tiền đặt trước.

Đối với người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức: Người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được tổ chức đó ủy quyền. Người đi kèm phải là người làm việc trong tổ chức đó.

Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không được sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ, ngày 13/8/2020 (Thứ 5).

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Trung tâm tổ chức đấu giá gộp chung tất cả khối lượng đất và cát hạng mục tài sản theo tổng giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524./.