(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản, công cụ dụng thanh lý năm 2020 (Tài sản đấu giá chi tiết tại danh mục kèm theo).

2. Nơi bảo quản tài sản đấu giá: Tại Ban Sản xuất các chương trình Thể thao, địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 6.690.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế VAT 10%, tài sản đấu giá được giao tại các nơi bảo quản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các chi phí thuê phương tiện, trang thiết bị, nhân lực để bốc xếp, di dời tài sản đấu giá.

4. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Người có tài sản đấu giá: Ban Sản xuất các chương trình Thể thao, địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

8. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728.

Kế hoạch cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 24/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 12/8/2020. Tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt hoặc nộp vào tài khoản số: 42710006399399 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước: Ví dụ {Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Ban Sản xuất các chương trình Thể thao theo Thông báo số 47/2020}.

- Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 13/8/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp Danh Quốc Gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, TDP Tân Xuân 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội./.

Trân trọng cảm ơn!

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo Đấu giá tài sản số 47-2/TB-NAP.HN ngày 24/7/2020

của Công ty Đấu giá Hợp Danh Quốc Gia).

Ngày 13/8/2020, đấu giá công cụ dụng thanh lý tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 13/8/2020, đấu giá công cụ dụng thanh lý tại Hà Nội ảnh 2