(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2020 do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Sông Công ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728. VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 12 đường Thống Nhất, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý:

* Tài sản đấu giá: 01 cây Xà cừ lâu năm trong khuôn viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên thành phố Sông Công, gốc cây sần sùi, cây vẫn phát triển bình thường, có khối lượng 4,2m3.

* Nơi có tài sản: Tại khuôn viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Sông Công.

- Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 12 đường Thống Nhất, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính).

4.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020 tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020 tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn./.).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ và Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020 tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Trong giờ hành chính).

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đấu giá, có khả năng tài chính, không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá.

- Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Ngày 10; 11; 12/8/2020.

+ Tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh.

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 13/8/2020 tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác:

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về tình trạng, chất lượng, hiện trạng của tài sản đấu giá.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia không tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn, tạm dừng để thực hiện theo quy định.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên - Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, SĐT: 02086.258.969 (Giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!