(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá.

* Lô tài sản gồm có:

- Gỗ, phương tiện, thu giữ tại Trạm Kiểm lâm Quang Thuận:

+ Gỗ tròn nhóm VI, VII, VIII (Gỗ Giẻ trắng, SP, Ràng ràng, Bông bạc, Trám, Lim vang, Bồ đề, Thôi ba, Kháo, Gáo, Muồng) gồm 198 khúc, khối lượng 7, 850 m3 tình trạng gỗ bị nứt vỡ ải, tỷ lệ % chất lượng còn lại đạt từ 80 – 100%.

+ Gỗ xẻ nhóm VI (Xoan mộc) gồm 05 thanh, hộp, khối lượng 0,300 m3 tình trạng gỗ bị nứt, vỡ, tỷ lệ % chất lượng còn lại đạt từ 90%.

+ 02 xe máy cũ, vỡ yếm, han gỉ, không nổ (01 xe loại Sirius; 01 xe loại Wawe) tỷ lệ % chất lượng còn lại 20%.

- Gỗ thu giữ tại Trạm Kiểm lâm Cẩm Giàng:

+ Gỗ tròn nhóm V, VI, VII, VIII (Gỗ Lòng mang, Thôi ba, Trẩu, Sung, Bồ đề, Muồng trắng, SP, Sau sau, Sung, Giẻ) gồm 219 khúc, khối lượng 10,451 m3, tỷ lệ chất lượng còn lại đạt 20 – 100%.

+ Gỗ xẻ nhóm VI (Gỗ Lòng mang) gồm 21 hộp, khối lượng 1,406 m3, tình trạng gỗ bị nứt vỡ ải, tỷ lệ % chất lượng còn lại từ 90 – 100%.

- Nơi có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (08/8/2019 và 09/8/2019).

- Địa điểm xem tài sản: Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông, Trạm Kiểm lâm Quang Thuận, Trạm Kiểm lâm Cẩm Giàng.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 22.854.160, đ (Hai mươi hai triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn, một trăm sáu mươi đồng)

- Tiền đặt trước: 3.400.000, đ (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng ).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 07/8/2019 đến 16h 30’ ngày 09/8/2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 08/8/2019; 09/8/2019 đến 16h30’ ngày 12/8/2019. Khách hàng nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 13/8/2019

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.