(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/7/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Phú Nhuận ủy quyền như sau:
Ngày 13/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP.HCM ảnh 1