(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/7/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên;

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa;

Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá.

a) Danh mục tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý Nhà nước, tài sản trên đất kho A45, gồm:

- Nhà kho A1: Nhà cấp 4, diện tích xây dựng 529m2, xây dựng năm 1987 (Vật tư thu hồi phần móng, phần mái và phần cửa);

- Nhà kho Tiệp: Nhà cấp 4, diện tích xây dựng 1.200m2, xây dựng năm 1985 (Vật tư thu hồi phần móng, phần mái và phần cửa);

- Nhà xe: Nhà cấp 4, diện tích xây dựng 162,9m2, xây dựng năm 2003 (Vật tư thu hồi phần mái).

* Lưu ý: Người mua được tài sản đấu giá phải tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất (hốt hết sà bần và móng đến sát mặt đất) trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày giao tài sản đấu giá.

b) Nguồn gốc của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 01/7/2020 – 10/7/2020.

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại nơi tọa lạc tài sản đấu giá (Kho A45 thuộc huyện Phú Hòa).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 01/7/2020 đến 16 giờ 00, ngày 10/7/2020.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 33.304.377 đồng (Ba mươi ba triệu ba trăm lẻ bốn nghìn ba trăm bảy mươi bảy đồng).

(Giá khởi điểm nêu trên đã trừ chi phí vận chuyển vật tư trả lại mặt bằng (cốt nền bằng không).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 6.600.000 đồng/hồ sơ.

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên;

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 01/7/2020 đến 16 giờ 00, ngày 10/7/2020.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

+ Bản sao chứng minh nhân dân;

+ Bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

a) Thời gian đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 13/7/2020.

b) Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

10. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c) Bước giá tối thiểu: Từ 0,1% đến 10% (áp dụng trong trường hợp có từ 2 phiếu giá trả bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá).