(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/7/2020 do Trường mầm non Vành Khuyên ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 2020.11/HĐDVĐG-BCAUCTION/MNVK ngày 26 tháng 06 năm 2020 giữa Trường mầm non Vành Khuyên với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu;

1. Tên tài sản: Thiết bị vật tư thiết bị sau đầu tư. (Chi tiết xem tại Chứng thư thẩm định giá số 224B/CTTĐG-QTG ngày 01/06/2020 của Công ty CP Tư vấn tài chính và giá cả Quảng Nam).

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường mầm non Vành Khuyên, Địa chỉ: 01 Lý Đạo Thành, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

3. Giá khởi điểm: 69.558.312 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn, ba trăm mười hai đồng)

Giá khởi điểm này không bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sở hữu tài sản (nếu có).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 13.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 08/07/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 7giờ 30 phút 29/06/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu- Địa chỉ: Tầng 6, Số 104-106-108 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Từ 7giờ 30 phút 29/06/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2020 (trong giờ hành chính) tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu- Địa chỉ: Tầng 6, Số 104-106-108 đường Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/07/2020 đến ngày 10/07/2020 (trong giờ hành chính)

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Người làm thủ tục đăng ký đấu giá phải là người đứng đầu tổ chức, trường hợp ủy quyền đăng ký đấu giá thì phải có giấy ủy quyền (bản chính).

- Đối với doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photocopy) sau khi trình bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tổ chức đấu giá đối chiếu với bản photo.

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (bản photocopy) sau khi trình bản gốc CMND để tổ chức đấu giá đối chiếu với bản photo và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp (bản chính).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Đối với cá nhân:

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (bản photocopy) sau khi trình bản gốc CMND để tổ chức đấu giá đối chiếu với bản photo.

- Người tham gia cuộc đấu giá phải đúng tên người đăng ký đấu giá.

Trường hợp ủy quyền cho người khác thì phải có văn bản ủy quyền đúng quy định pháp luật. Nếu là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực (UBND cấp xã, phường hoặc tổ chức hành nghề công chứng).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Giấy nộp tiền đặt trước

Bước 2: Nộp tiền đặt trước: 13.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng).

- Phương thức thanh toán: Chuyển vào tài khoản Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu. Số tài khoản: 56110001058870 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng

Bước 3: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

8. Thời gian kết thúc bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: Trước 10 giờ 00 phút ngày 13/07/2020.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/07/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu - Địa chỉ: Tầng 6, Số 104-106-108 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu- Địa chỉ: Tầng 6, Số 104-106-108 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: (0236) 6251085/6533338; Website: daugiabaochau.com

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ ĐÍNH KÈM

Ngày 13/7/2020, đấu giá thiết bị vật tư tại TP. Đà Nẵng ảnh 1