(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/7/2020 do Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

1. Người có tài sản: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Cho thuê Căn tin của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, diện tích: 284,9m2 (trong đó có 150m2 là cho thuê làm căn tin, còn 134,9m2 để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị).

- Thời hạn cho thuê: 05 năm (kể từ ngày ký hợp đồng thuê).

- Hình thức cho thuê: Theo hình thức đấu giá cho thuê tài sản.

- Tiền thuê mặt bằng người trúng đấu giá phải trả theo tiền thuê của một tháng.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 72.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy mươi hai mươi triệu đồng trên một năm), mỗi tháng 6.000.000 đồng x 12 tháng.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm tiền điện, nước hàng tháng trong quá trình thuê, sử dụng mặt bằng người trúng đấu giá phải trả.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá 7.200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm ngàn đồng), thời gian nộp từ ngày 08/7/2020 đến 15 giờ, ngày 10/7/2020 (hạn chót nộp tiền). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng trên một hồ sơ), nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, từ ngày 18/6/2020 đến 16 giờ, ngày 10/7/2020.

6. Thời gian xem tài sản: Xem trong giờ hành chính, ngày 24/6/2020 và ngày 25/6/2020 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địachỉ: Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 18/6/2020 đến 16 giờ, ngày 10/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân theo quy định trừ các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm. Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Đối với cá nhân: Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo thuế tháng, quý gần nhất, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm phát hành, nộp đầy đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định.

9. Thời gian, phương thức và hình thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào 09 giờ, ngày 13/7/2020 (thứ 2), tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trừ trường hợp bất khả kháng phải dời ngày đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng).

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Mỗi cá nhân, tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với cá nhân, tổ chức khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524./.