(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 6 vào ngày 13/7/2020 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô tải có đặc điểm, tỉnh trạng xe như sau:

- Xe thứ nhất: BKS 36C – 116.43, giấy đăng ký số 011390 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 26/5/2015 mang tên Công ty TNHHDV – TM – VT Hoàng Trang, địa chỉ: Thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, (nay là phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

* Đặc điểm xe như sau:

- Nhãn hiệu xe Trường Giang; loại xe tải tự đổ; màu sơn xe: màu xanh; số máy: 3A10E1F30189; số khung: 82D6FCA00004; số loại: DFM; dung tích: 7255; số chỗ ngồi: 03 chỗ.

- Tình trạng máy: Xe không nổ máy, không hoạt động nên không kiểm tra được động cơ và hệ thống liên quan; bánh xe, lốp xe đã mòn cũ.

- Xe thứ hai: BKS 36C – 115.17, giấy đăng ký ô tô số: 011380 do Phòng cảnh sát thông Công an tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 26/5/2015 mang tên Công ty TNHHDV – TM – VT Hoàng Trang, địa chỉ: Thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, (nay là phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá.

* Đặc điểm xe như sau:

- Nhãn hiệu xe Trường Giang; loại xe tải tự đổ; màu sơn xe: màu xanh; số máy: 3A10E1F30190; số khung: 82D6FCA00005; số loại: DFM; dung tích: 7255; số chỗ ngồi: 03 chỗ.

- Tình trạng máy: Xe không nổ máy, không hoạt động nên không kiểm tra được động cơ và hệ thống liên quan; bánh xe, lốp xe đã mòn cũ

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn kèm theo Biên bản ngày 08/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản là: 498.040.524 đ (Bốn trăm chín mươi tám triệu không trăm bốn mươi nghìn năm trăm hai mươi tư đồng). Đơn giá trên chưa bao gồm phí công chứng, lệ phí trước bạ (Theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), lệ phí đăng ký, đăng kiểm xe. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/01 hồ sơ (Chín mươi triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Phiếu trả giá;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá Năm Châu phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/06/2020 đến hết ngày 10/07/2020 (giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản: KKT Nghi Sơn, Thôn Giảng Tín, Xã Trúc Lâm, Tĩnh Gia, (nay là phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa

- Khách hàng có nhu cầu xem tài sản xin mời đến Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu nhận giấy giới thiệu.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản bán đấu giá, xem tài sản và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn, nơi tổ chức buổi công bố giá, nơi trưng bày tài sản.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 30/06/2020 đến hết ngày 10/07/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu hoặc Chi cục THADS thị xã Nghi Sơn. Trong trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/07/2020 đến hết ngày 10/07/2020 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản là 02 xe ô tô mang tên Công ty TNHHDV – TM – VT Hoàng Trang

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 8h30 ngày 13/07/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0904 235 586/0974 197 026.