(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/7/2019 do Nhà Khách Thành Cổ Quảng Trị ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị

- Người có tài sản: Nhà Khách Thành Cổ Quảng Trị. Địa chỉ: Số 01 Lý Thái Tổ, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 13/7/2019 tại hội trường Nhà Khách Thành Cổ Quảng Trị (Số 01 Lý Thái Tổ, phường 2, thị xã Quảng Trị)

- Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, Giá khởi điểm:

Cho thuê Nhà Khách Thành Cổ, bao gồm: Toàn bộ mặt bằng khuôn viên (2.868m2), một tòa nhà 02 tầng được xây dựng từ năm 2002; 01 tòa nhà 03 tầng được xây dựng năm 2014, các tài sản khác của Nhà Khách Thành Cổ được hình thành từ nguồn Ngân sách và ngoài Ngân sách đang phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại Nhà khách Thành Cổ.

Địa chỉ tài sản cho thuê: Số 01 Lý Thái Tổ, phường 2, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Giá Khởi điểm : 4.540.000.000 đồng

Thời gian cho thuê: 10 năm

Mục đích cho thuê: Kinh doanh Thương mại-Dịch vụ

-Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 454.000.000 đồng (tương ứng 10% giá khởi điểm)

+Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 10, 11, 12/7/2019 Tại Vietinbank - Chi nhánh Quảng Trị,SốTK: 118000089401TênTK: Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung) Trừ trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp trước không chờ đến thời gian quy định.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 10/7/2019 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

-Thời gian địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết Ngày 10/7/2019 tại Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 8h30 đến 9h30 ngày 13/7/2019 tại Hội Trường Nhà Khách Thành Cổ.

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thương mại có thể tham gia đấu giá thuê Nhà khách Thành Cổ; Cam kết sử dụng đúng mục đích và các quy định khác tại Phương án bán đấu giá đã được UBND Thị xã Quảng Trị phê duyệt.

- Cách thức đăng ký: Điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá và bỏ vào thùng phiếu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng xác định người trúng đấu giá

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Vậy, Công ty thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục, hồ sơ liên quan để tham dự đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379.