(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng

Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 08/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 23/05/2022 - 17:00 10/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 13/06/2022

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 đường Trường Chinh, TP Nam Định)

Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 4