(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.22455120

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 10/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/05/2022 - 16:00 10/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 13/06/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM

Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ảnh 3