(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Công Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2022 do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Công Minh

Địa chỉ: số 7/B8 ngõ 8 đường Quang Trung, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0936308939

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 13/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/05/2022 - 17:00 10/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá. Đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 13/06/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh. Địa chỉ: Số 7/B8, Ngõ 8, Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.