(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2021 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 13/5/2021, đấu giá xe ô tô Mitshubshi tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1