(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 21002/HĐDVBĐGTS-DDA ngày 20/04/2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đại Đô và Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

1. Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 270 Bình Thới, phường 10, Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Đô. Địa chỉ: P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản đấu giá: Giá trị có thể thu hồi “công trình Trường TH Trần Văn Ơn”, tại số 612 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. (Đính kèm theo Chứng thư thẩm định giá 056.TĐG-CT/2021/CPM.PT ngày 16/04/2021 của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- Kiểm toán COM.PT).

4. Hồ sơ pháp lý tài sản: Tài sản được thanh lý theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc Thanh lý phá dỡ công trình hiện hữu.

5. Giá khởi điểm: 475.082.000đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm tám mươi hai ngàn đồng). Trong đó: Phần công trình xây dựng là: 350.000.000 đồng. Phần thiết bị là: 125.082.000 đồng. (Giá khởi điểm ở trên là giá trị thu hồi trọn gói của công trình, đã bao gồm chí phí tháo dỡ và thu dọn mặt bằng của bên thu mua)

6. Tiền đặt trước: 95.016.400 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu, không trăm mười sáu nghìn, bốn trăm đồng).tương đương 20% so với giá khởi điểm.

7. Tiền hồ sơ đấu giá: Theo quy định Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017.

8. Thời gian xem tài sản: Ngày 05 và ngày 06/05/2021 tại nơi có tài sản đấu giá: 612 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký, và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 10/05/2021

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói không hạn chế số lần trả giá. Phương thức: Trả giá lên

11. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/05/2021; 11/05/2021 đến 16 giờ 00 ngày 12/05/2021 (Tuy nhiên khách hàng có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thoả thuận đồng ý với Công Ty. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô số: 9909.9008 mở tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hòa Hưng hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng trước ngày đấu giá).

12. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 13/05/2021

13. Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô, địa chỉ số P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

14. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản vào tài khoản 3941.0.1005944.00000 của Phòng Tài Chính – Kế Hoạch Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh mở tại Kho bạc Nhà nước Quận 11 sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước.

Nếu quá hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì người mua được tài sản đấu giá đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản, khoản tiền của người mua tài sản đã nộp được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản..

15. Điều kiện đăng ký hồ sơ đấu giá như sau: Đơn xin đăng ký mua tài sản bán đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Đô, phát hành.

+ Doanh nghiệp có chức năng tháo dỡ toà nhà và các công trình khác, có đủ năng lực và kinh nghiệm đảm bảo điều kiện an toàn trong quá trình tháo dỡ tài sản (Bảo hộ lao động, phương tiện thi công...).

+ Có biện pháp tháo dỡ công trình.

+ Có kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế biện pháp tháo dỡ công trình (kèm theo chứng chỉ năng lực động xây dựng sao y của đơn vị thẩm tra),

+ Từng có kinh nghiệm trong quá trình tháo dỡ, và có hợp đồng tháo dỡ tương đương với giá trị tài sản trở lên.

+ Bản cam kết về khâu tháo dỡ cũng như về an toàn lao động khi tháo dỡ, có thời gian tháo dỡ rõ ràng cụ thể.

+ Giấy ủy quyền của doanh nghiệp đối với người được cử đến làm thủ tục tham gia đấu giá tài sản;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất của Doanh nghiệp, CMND của Đại diện pháp luật Doanh nghiệp (bản sao có công chứng nhà nước);

+ Giấy giới thiệu, CMND của người được ủy quyền tham gia đấu giá. CMND phải còn có giá trị sử dụng trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp theo quy định của pháp luật.

Chú ý:

Khi đến nộp hồ sơ cần mang theo CMND để đối chiếu; và có bản sao y trong vòng 06 tháng gần nhất.

Mọi hồ sơ không đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu trên đều được coi là không hợp lệ và không được quyền đăng ký tham gia mua tài sản bán đấu giá.

Vậy thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu mua tài sản liên hệ giờ hành chính (Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 08:00 đến 16:00 trừ các ngày lễ và các ngày nghĩ theo quy định của pháp luật) Thông tin liên hệ như sau:

Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô - Địa chỉ số: P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0905002071 (Nguyễn Minh Huy)./.

Lưu ý: Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với Phòng Tài Chính- Kế Hoạch Quận 11 để nhận tài sản đấu giá và tự thực hiện các thủ tục đúng như quy định. Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.

Danh mục tài sản:

Ngày 13/5/2021, đấu giá vật tư thu hồi tại TP.HCM ảnh 1