(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2021 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 13/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TPHCM ảnh 1