(BĐT) - Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Trì thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2021 như sau:
Ngày 13/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội ảnh 1