(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2020 do Đội quản lý thị trường số 4- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 4- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 13/05/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

4. Danh mục tài sản: 

Ngày 13/5/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1

5. Thời gian, địa điểm bán nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 11/05/2020 tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

6. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

- Giá khởi điểm: 23.636.000đ - Phí hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 2.300.000đ

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 09, 11, 12/05/2020 (Trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 12/05/2020.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 11/05/2020 tại nơi có tài sản (Đội QLTT số 4 - đường Lý Thường Kiệt, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

9. Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty, nộp tiền đặt trước, CMND hoặc căn cước công dân (bản sao) để lưu hồ sơ.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (số vòng đấu: 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ: 0911 465 989;