(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2019 do Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tài sản bán đấu giá; giá khởi điểm; tiền hồ sơ:

Tên tài sản/ BKS

Giá khởi điểm (đ)

Tiền đặt trước (đ)

Tiền mua HS

Mercedes Benz/51B – 146.50

108.294.000

21.000.000

200.000

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và giao tại kho của bên có tài sản. Mọi chi phí liên quan đến việc giao nhận, di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác... (nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính ngày 07 & 08/05/2019. Địa điểm: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

5. Thời gian, địa điểm bán/ nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính liên tục từ ngày 24/04/2019 đến 11h00, ngày 10/05/2019. Địa điểm: Văn phòng chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Giờ hành chính ngày hạn chót 11h00, ngày 10/05/2019.

7. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức đấu giá lên.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm mở phiếu trả giá: 09h00, ngày 13/05/2019. Địa điểm: Văn phòng chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. Hồ Chí Minh.