(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2022 do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 13/4/2022, đấu giá các tài sản hư hỏng, kém phẩm chất tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 13/4/2022, đấu giá các tài sản hư hỏng, kém phẩm chất tại TP.HCM ảnh 2