(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 13/4/2021, đấu giá toàn bộ máy móc thiết bị gắn liền với quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 1