(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2021 do Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm), số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 203 đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 01 Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, diện tích khu đất 2.038,8 m2.

Diện tích và nguồn gốc:

a. Về đất: Diện tích khu đất 2.038,8 m2 (Đã trừ 329,4 m2 đất thuộc quy hoạch giao thông; cụ thể diện tích dự kiến mở đường Võ Thị Sáu 225,6m2 và diện tích dự kiến mở đường Hồ Xuân Hương 103,8m2).

b. Nguồn gốc: Đất thuộc sở hữu Nhà nước được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi và giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, lập phương án tổ chức bán đấu giá theo Quyết định 2219/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016.

c. Vị trí cơ sở nhà đất:

Cơ sở nhà đất tại số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tứ cận như sau:

- Phía Tây giáp: Đường Võ Thị Sáu, rộng 22m;

- Phía Nam giáp: Đường Hồ Xuân Hương, rộng 14m;

- Phía Đông giáp: Đường Đào Duy Từ, rộng 9m;

- Phía Bắc giáp: Thửa số 1 (Nhà dân).

Vị trí, ranh giới cơ sở nhà, đất đấu giá được giới hạn theo sơ đồ vị trí do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập ngày 13/8/2018 và được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, xác nhận ngày 04/9/2018 với diện tích 2.367,7 m2.

d. Hiện trạng cơ sở nhà đất:

- Khu đất có diện tích đất: 2.038,8 m2 (Đã trừ 329,4 m2 đất thuộc quy hoạch giao thông; cụ thể diện tích dự kiến mở đường Võ Thị Sáu 225,6m2 và diện tích dự kiến mở đường Hồ Xuân Hương 103,8m2).

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở nhà, đất nằm ở vị trí mặt tiền đường lớn, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.

- Tài sản và vật kiến trúc:

+ Nhà 1: Cao 3 tầng, có kết cấu khung bê tông cốt thép, móng BTCT, nền gạch Ceramic, tường sơn nước, cửa nhôm kính, trần BTCT, mái ngói và tole; Diện tích xây dựng: 452,6m2 (trong đó tầng hầm = 144,4m2; tầng 1=234,4m2; tầng 2= 73,8m2).

+ Nhà 2: Cao 2 tầng, có kết cấu khung bê tông cốt thép, móng BTCT, nền gạch Ceramic, tường sơn nước, cửa nhôm kính, trần BTCT, mái ngói và tole; Diện tích xây dựng: 786,3m2 (trong đó tầng 1= 397,5m2; tầng 2= 388,8m).

đ. Mục đích sử dụng đất:

Khu đất có diện tích 2.038,8 m2 (Đã trừ 329,4 m2 đất thuộc quy hoạch giao thông; cụ thể diện tích dự kiến mở đường Võ Thị Sáu 225,6m2 và diện tích dự kiến mở đường Hồ Xuân Hương 103,8m2).

e. Thông tin xây dựng:

Quy hoạch xây dựng:

- Theo Văn bản số 4014/SXD-QHKT ngày 29/11/2018, Sở Xây dựng đề xuất quy hoạch xây dựng đối với cơ sở nhà, đất tại số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu: “Đất xây dựng nhà ở biệt thự (hoặc kết hợp dịch vụ du lịch)”. UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 13462/UBND-VP ngày 28/12/2018.

- Theo Văn bản số 1305/SXD-QHKT ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng về việc xác định các khu vực nằm trong quy hoạch mở đường để lập phương án đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất đối với các trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước sau khi di dời; trong đó đối với cơ sở nhà, đất tại số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu có diện tích 2.367,7m2: tổng diện tích nằm trong quy hoạch mở đường khoảng 329,4m2.

- Theo Công văn số 4148/SXD-QHKT ngày 12/12/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai tổ chức đấu giá 03 cơ sở nhà đất tại số 01 Hồ Xuân Hương; 124 và 126 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

Quy hoạch được duyệt là đất xây dựng nhà ở biệt thự; các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể như sau:

+ Mật độ xây dựng: Tối đa 45%;

+ Chiều cao công trình: Tối đa 03 tầng.

f. Hình thức sử dụng đất:

Căn cứ Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, hình thức sử dụng đất của khu đất đấu giá (nhà, đất tại số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu) được xác định là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất.

g. Thời hạn sử dụng đất:

- Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài (Căn cứ Điều 125 Luật Đất đai năm 2013).

- Tổ chức kinh tế trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt không quá 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn sử dụng đất của tổ chức kinh tế được tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá (Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Diện tích đất: 2.038,8 m2 (Đã trừ 329,4 m2 đất thuộc quy hoạch giao thông; cụ thể diện tích dự kiến mở đường Võ Thị Sáu 225,6m2 và diện tích dự kiến mở đường Hồ Xuân Hương 103,8m2).

- Diện tích nhà: 1.238,8m2 (Trong đó: nhà 03 tầng loại 2 là 452,5m2 và nhà 02 tầng loại 2 là 786,3m2).

- Tổng giá khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 01 Hồ Xuân Hương làm tròn là: 196.047.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng 2.038,8 m2 đất ở là: 191.952.825.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi mốt tỷ chín trăm năm mươi hai triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn).

Ngày 13/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1

+ Giá trị còn lại của 1.238,8m2 nhà là: 4.094.506.990 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn tỷ không trăm chín mươi bốn triệu năm trăm lẻ sáu ngàn chín trăm chín mươi đồng).

Ngày 13/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 39.209.000.000 đồng.

Số tiền bằng chữ: Ba mươi chín tỷ hai trăm lẻ chín triệu đồng chẵn.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 14 giờ ngày 08/04/2021 đến 16 giờ ngày 12/04/2021 (Trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

Sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cho đơn vị có hồ sơ đủ điều kiện nộp tiền đặt trước theo quy định.

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của trung tâm, hạn cuối đến 16 giờ 00 phút, ngày 12/04/2021.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ. Số tiền bằng chữ: Một triệu đồng chẵn. Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ, ngày 07/04/2021.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/03/2021 đến 16 giờ, ngày 07/04/2021 tại Khu đất đấu giá, số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khách hàng xem tài sản phải liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn cụ thể.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và ngày chủ nhật), từ ngày 18/03/2021 và đến 16 giờ, ngày 07/04/2021.

Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 07/04/2021.

b. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

c. Cách thức đăng ký:

Đối tượng, thành phần hồ sơ, tiêu chuẩn đánh giá điều kiện tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Luật Đất đai 2013; có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá để thực hiện các cam kết, nghĩa vụ tài chính và triển khai sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định trong phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thành phần hồ sơ, tiêu chuẩn đánh giá điều kiện tham gia đấu giá:

* Thành phần hồ sơ:

1) Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT) kèm theo Bản cam kết các nội dung phải thực hiện sau khi trúng đấu giá, bao gồm các nội dung:

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, không để bị lấn chiếm.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

- Đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, thời gian triển khai dự án và đưa đất vào sử dụng quy định.

Trường hợp trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được bàn giao đất trên thực địa, Người trúng đấu giá không tổ chức triển khai dự án (theo phụ lục 01 về nội dung công việc đính kèm, gồm: lập thủ tục: đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước,..., cấp giấy phép xây dựng, khởi công xây dựng), sẽ chịu bị phạt huỷ kết quả trúng đấu giá, thu hồi đất và được Nhà nước hoàn trả lại số tiền trúng đấu giá sau khi bị khấu trừ khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất được tính bằng với tiền thuê đất hàng năm trong khoảng thời gian từ ngày được bàn giao đất trên thực địa đến ngày ký quyết định huỷ kết quả trúng đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ) và bồi thường cho Nhà nước toàn bộ các khoản chi phí cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Trường hợp Người trúng đấu giá chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; Người trúng đấu giá được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Người trúng đấu giá vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng (theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành).

- Tự nguyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã cam kết và sẽ không thắc mắc, khiếu kiện, khiếu nại sau này.

2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp người tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đối với cá nhân và biên bản họp cử người đại diện đối với hộ gia đình cá nhân.

3) Văn bản chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với tổ chức); giấy xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng (đối với hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá); nếu số vốn là tài sản của doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng, có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá độc lập đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá trị tài sản của cá nhân, doanh nghiệp còn hiệu lực.

4) Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư.

5) Văn bản đề xuất thực hiện dự án đầu tư, trong đó nêu rõ:

- Cụ thể tổng mức đầu tư dự kiến (bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá) được tính toán theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định tổng mức đầu tư và được điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp.

- Tiến độ thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải tự đề xuất cụ thể lộ trình, hạng mục xây dựng, tương ứng với thời gian thực hiện từ khi được bàn giao đất thực địa đến khi hoàn tất việc xây dựng công trình và đưa vào hoạt động.

- Quy mô tính chất, chức năng: Người tham gia đấu giá phải tự đề xuất cụ thể về tính chất, chức năng dự án (du lịch, nhà ở, công cộng....) và các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng, mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình, hệ số sử dụng đất…đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu này.

6) Danh mục các dự án mà người tham gia đấu giá đang đầu tư, ghi rõ tên dự án, tổng mức đầu tư, vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư dự án, địa điểm, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện (đảm bảo hay không đảm bảo).

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký tham gia đấu giá phải mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực gần nhất.

Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD; Người đăng ký tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, khi tham gia cuộc đấu giá phải mang theo giấy chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và Giấy nộp tiền đặt trước.

Người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được tổ chức đó ủy quyền. Người đi kèm phải là người làm việc trong tổ chức đó.

Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không được sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

Nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

* Tiêu chuẩn đánh giá:

+ Đối tượng tham gia đấu giá phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án (Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta). Cụ thể là: 40.793.583.588 đồng, làm tròn số: 40.800.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn). Có khả năng huy động số vốn còn lại để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (có giấy xác nhận cam kết cho vay) và các tổ chức, cá nhân khác. Việc xác định vốn chủ sở hữu dựa trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với tổ chức) và giấy xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng (đối với hộ gia đình, cá nhân).

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nếu có số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp; nếu số vốn là tài sản của doanh nghiệp thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá độc lập đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá trị tài sản của cá nhân, doanh nghiệp (văn bản này phải còn hiệu lực trong 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá).

+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

8. Thời gian thẩm định hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá:

Vào lúc 09 giờ, ngày 08/04/2021 (Thứ 5).

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì, phối hợp cùng Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, UBND thành phố Vũng Tàu và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thực hiện thẩm định đối tượng đủ điều kiện để tham gia đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá.

Sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cho đơn vị có hồ sơ đủ điều kiện nộp tiền đặt trước theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ, ngày 13/4/2021 (Thứ 3).

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: Bước giá cho mỗi lần trả giá là: 1.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một tỷ đồng). Được áp dụng từ lần(vòng) trả giá thứ 02 (hai) trở đi (Căn cứ khoản 1, Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016).

Khách hàng có nhu cầu đăng ký, tham khảo hồ sơ liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524 hoặc Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh, số 203 đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3584386./.