(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản do Tổng công ty Thái Sơn ủy quyền vào ngày 13/4/2021 như sau:
Ngày 13/4/2021, đấu giá 132.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư truyền thông và Giải trí Thái Sơn ảnh 1