(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2020 do Trung tâm Pháp y Hải Phòng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680.

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Pháp y Hải Phòng; Địa chỉ: số 01 đường Nhà Thương, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô cứu thương Nissan Urvan, 07 chỗ ngồi, màu trắng, biển kiểm soát 16A – 0592, số khung: JN1TB4E24Z0600419, số máy: NA20863688 do Nhật Bản sản xuất năm 1997, năm đưa vào sử dụng 1998, hết niên hạn sử dụng năm 2017, bán phế liệu, không đăng ký.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 4.500.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá trên không bao gồm thuế, phí, chi phí liên quan.

3.3. Tiền đặt trước: 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng).

3.4. Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/ hồ sơ).

(Chi tiết giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá được thể hiện cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính, nếu là tổ chức);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.6. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước, xem tài sản và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 26/03/2020 đến 17 giờ ngày 10/04/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07/4/2020 và ngày 08/4/2020 trong giờ hành chính tại nhà để xe của Trung tâm Pháp y Hải Phòng; Địa chỉ: số 01 đường Nhà Thương, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 08 + 09 + 10/4/2020 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên) hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

4.4. Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: Từ 14 giờ 30 phút ngày 13/4/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).