(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy (Địa chỉ: Số 09, đường 3/2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 107,1m2, loại đất ODT tại thửa đất số 613 (tách một phần thửa 424), tờ bản đồ số 13 (Theo trích lục bản đồ địa chính số 108/TT-KTTNMT ngày 10/5/2017 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận ngày 31/5/2017). Tọa lạc tại đường Triệu Ẩu, khu vực I, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (nay là Thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang.

- Hình thức sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

* Lưu ý: Diện tích này có thể tăng hoặc giảm theo diện tích đo đạc thực tế và được xử lý theo đúng qui định tại qui chế đấu giá tài sản này.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 08/4/2020 đến ngày 09/4/2020) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/3/2020 đến 16h00 ngày 10/4/2020 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 1.670.760.000 đ.

5. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 167.000.000 đ.

* Xử lý tiền đặt trước:

- Trường hợp khách hàng không trúng đấu giá thì số tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ được hoàn trả lại trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Trường hợp khách hàng trúng đấu giá thì số tiền đặt trước sẽ chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện nghĩa vụ mua tài sản và trừ vào tiền trúng đấu giá phải nộp.

* Lưu ý: Nếu số tiền đặt trước hoặc hồ sơ nộp sau thời gian hết hạn nhận hồ sơ, thì xem như không hợp lệ và không đủ điều kiện tham dự đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 10/4/2020 tại Văn phòng Công ty.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trừ các trường hợp đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích đã được quy hoạch.

+ Nộp tiền đặt trước: 167.000.000 đ.

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Cách thức đăng ký:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức trực tiếp tại công ty hoặc chuyển khoản trước thời gian hết hạn nhận hồ sơ.

. Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

. Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

- Hồ sơ đấu giá gồm:

+ Đơn xin tham gia đấu giá (Theo mẫu).

+ Bản sao y (có công chứng hoặc chứng thực) giấy CMND.

+ Tiền đặt trước: 167.000.000 đ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 13/4/2020 tại Hội trường Phòng họp lầu 3, Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng, liên tục theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do Đấu giá viên công bố, không quy định mức tối đa. Bước giá được công bố ngay khi bắt đầu cuộc đấu giá tài sản và có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc đấu giá.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37 đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907.030.333

Website: www.daugiaphuongnam.com