(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất ở tại khu quy hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Diện tích từ 160,0 m2/thửa đến 413,0 m2/thửa.

Giá khởi điểm từ 350.000.000 đồng/thửa đến 885.000.000 đồng/thửa.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 200.000 đồng/hồ sơ đăng ký/thửa đất hoặc 500.000 đồng /hồ sơ đăng ký/thửa đất, tuỳ theo từng thửa đất đăng ký.

5. Tiền đặt trước: Mỗi thửa đất đăng ký, khách hàng nộp 40.000.000 đồng, 80.000.000 đồng hoặc 160.000.000 đồng, tuỳ theo từng thửa đất đăng ký.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch; trụ sở UBND xã Quảng Hưng, Nhà văn hóa thôn Tú Loan 1.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 23/3/2020 đến 16h30/ ngày 10/4/2020.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch; trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch; trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

b) Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 08/4/2020 đến 16h30/ ngày 10/4/2020.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 0311 00000 6886 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình hoặc mang tiền mặt đến tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch; trụ sở UBND xã Quảng Hưng (có Ngân hàng đến trực tiếp thu).

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch; trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 06/4/2020 và ngày 07/4/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu liên lệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản, số điện thoại liên hệ: 02323.856585;

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 13/4/2020 tại Hội trường UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 02323.856585 hoặc tham khảo trên Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

PHỤ LỤC: 10 THỬA ĐẤT Ở TẠI KHU QUY HOẠCH KHU VỰC THÔN 1 TÚ LOAN, XÃ QUẢNG HƯNG, HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Đơn vị tính: Đồng

Ngày 13/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1