(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2020 do UBND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Tên tài sản: Cho thuê quyền sử dụng đất như sau:

3.1 Tài sản 01: Cho thuê quyền sử dụng đất thửa số 60, bản đồ số 41, diện tích 16.782,9 m2 (NTS) tọa lạc tại ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Mục đích cho thuê đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm (tính từ thời điểm UBND xã Phước Ninh ký hợp đồng thuê đất với người đấu giá thành). Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm.

+ Giá khởi điểm: 12.405.920 đồng/năm (Bằng chữ: Mười hai triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn, chín trăm hai mươi đồng/năm).

+ Tiền bán hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu đồng/hồ sơ).

+ Tiền đặt trước: 2.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ngàn đồng)

+ Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề được quy định như sau: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng).

3.2 Tài sản 02: Cho thuê quyền sử dụng đất thửa số 59, bản đồ số 38, diện tích 8.900 m2 (NTS) tọa lạc tại ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Mục đích cho thuê đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 05 năm (tính từ thời điểm UBND xã Phước Ninh ký hợp đồng thuê đất với người đấu giá thành). Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm.

+ Giá khởi điểm: 6.578.880 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn, tám trăm tám mươi đồng/năm).

+ Tiền bán hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu đồng/hồ sơ).

+ Tiền đặt trước: 1.300.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu ba trăm ngàn đồng)

+ Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề được quy định như sau: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/03/2020 đến 16 giờ ngày 07/04/2020 liên hệ tại UBND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/03/2020 đến 16 giờ ngày 07/04/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường 4, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm bằng tiền mặt cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, từ ngày Từ ngày 07/04/2020 đến 11 giờ ngày 09/04/2020 (trong giờ làm việc).

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút Ngày 10/04/2020 tại UBND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất do công ty phát hành, giấy CMND, sổ hộ khẩu thường trú tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (tất cả photo có chứng thực), mẫu giấy xem tài sản. Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333