(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2019 do UBND thị xã Ba Đồn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Đơn vị được giao Ký kết Hợp đồng: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn); Địa chỉ: 83A, đường Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư “Siêu thị thương mại khu vực rạp trời, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn”.

Tổng diện tích khu đất: 3.000m2; Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng và các công trình phụ trợ khác; Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD); Hình thức cho thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực; Địa chỉ quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất: Đường Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 45.027.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm): 38.446.000.000,đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

- Giá khởi điểm tài sản trên đất: Công trình xây dựng, các công trình phụ trợ khác: 1.689.000.000,đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm tám mươi chín triệu đồng).

- Chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình: 4.892.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu đồng).

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá đối với toàn bộ tài sản đưa ra đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Tiền đặt trước: Nộp 6.754.050.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)/01 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định Luật Đất đai 2013; thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Phòng Tài chính – kế hoạch thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật, có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với phương án sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê, không gây độc hại ô nhiễm môi trường. Cụ thể:

+ Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tính đến năm trước liền kề thực hiện dự án thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư được kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thuế xác nhận không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án (tổng mức đầu tư tối thiểu là 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo căn cứ: Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

Cam kết về tiến độ thực hiện dự án: Nhà đầu tư phải cam kết triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa.

Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo mẫu, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Một tổ chức kinh tế có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 11/3/2019 đến 16h30’ ngày 10/4/2019 tại Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 09/4/2019 đến 17h00’ ngày 11/4/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8h00’ ngày 13/4/2019 tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Đường Hùng Vương, P. Ba Đồn, TX Ba Đồn, Quảng Bình).

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn, điện thoại 0232.3515.599, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ba Đồn./.