(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 10 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại Lô E, KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Đính kèm danh mục).

Giá khởi điểm: 29.908.160.179 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, chín trăm lẻ tám triệu, một trăm sáu mươi ngàn, một trăm bảy mươi chín đồng.

Địa điểm trưng bày và xem tài sản tại: Lô E, KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ và xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 24/02/2020 đến trước 16h30’ ngày 10/03/2020.

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 24/02/2020 đến trước 16h30’ ngày 10/03/2020.

Thời gian dự kiến đấu giá tài sản: Vào lúc 08h30 ngày 13/03/2020.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty (trong giờ hành chính) để mua hồ sơ đấu giá. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm CMND (đối với cá nhân), Giấy phép ĐKKD (đối với tổ chức).

Nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236. 3946 812 - 0903561555.

Ngày 13/3/2020, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi ảnh 1
Ngày 13/3/2020, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi ảnh 2
Ngày 13/3/2020, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi ảnh 3
Ngày 13/3/2020, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi ảnh 4