(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định chuyển bán của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vào ngày 13/3/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá: Hàng hóa các loại vi phạm hành chính bị tịch thu chuyển bán theo các QĐ số 69, 70, 71, 72, 73/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 của Cục Quản lý thị trường Hà Nội

2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tổng giá khởi điểm: 3,637,945,200 đồng (Ba tỷ sáu trăm ba mươi bẩy triệu chín trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm đồng.).

Giá khởi điểm của từng tài sản cụ thể như sau:

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 69/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 là: 1.078.704.200 đồng (Một tỷ không trăm bẩy mươi tám triệu bẩy trăm linh tư nghìn hai trăm đồng)

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 70/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 là: 639.689.000 đồng (Sáu trăm ba mươi chin triệu sáu trăm tám mươi chin nghìn đồng)

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 71/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 là: 193.020.000 đồng (Một trăm chin mươi ba triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 72/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 là: 590.619.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu sáu trăm mười chín nghìn đồng)

Giá khởi điểm tài sản đấu giá theo Quyết định số 73/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 là: 1.135.913.000 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi lăm triệu chín trăm mười ba nghìn đồng)

- Bước giá: 1% giá trị tài sản theo giá khởi điểm của lô tài sản.

(Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá của từng lô tài sản quy định cụ thể tại Phụ lục - Danh mục chi tiết kèm theo Thông báo mời đấu giá).

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Bán đấu giá từng lô tài sản của từng quyết định theo các đợt, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

4. Tham khảo và mua hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và tiền đặt trước, tổ chức đấu giá:

- Tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/02/2020 đến 17h00 ngày 11/3/2020 (theo giờ hành chính) tại địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia.

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 12h00 ngày 11/03/2020 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: 02 ngày: 10/03 và 11/03/2020 tại Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội);

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10/03 đến 17h00 ngày 11/3/2020 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông tin như sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia; Số tài khoản: 2121.0002.353333 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ; Nội dung: “Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là QĐ số ... Đợt...”

+ Đối với khoản tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 13/3/2020 (Thứ Sáu) tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

5. Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.37.622.619

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo mời đấu giá số 58/2020/ TB ngày 27/02/2020)

Phụ lục 1: Danh mục tài sản theo Quyết định số 69/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 – Đợt 12/2019 

Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 12
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 13
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 14
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 15
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 16
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 17
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 18
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 19
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 20
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 21
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 22
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 23
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 24
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 25
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 26
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 27
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 28
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 29
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 30
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 31
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 32
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 33
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 34
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 35

Phụ lục 2: Danh mục tài sản theo Quyết định số 70/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 – Đợt 13/2019

Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 36
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 37
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 38
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 39
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 40
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 41
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 42
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 43
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 44
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 45
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 46
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 47
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 48
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 49
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 50
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 51
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 52
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 53
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 54

Phụ lục 3: Danh mục tài sản theo Quyết định số 71/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 – Đợt 1/20120

Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 55
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 56
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 57

Phụ lục 4: Danh mục tài sản theo Quyết định số 72/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 – Đợt 2/20120

Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 58
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 59
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 60
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 61
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 62
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 63
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 64
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 65
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 66
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 67
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 68
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 69
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 70
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 71
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 72
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 73
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 74

Phụ lục 5: Danh mục tài sản theo Quyết định số 73/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 – Đợt 3/20120

Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 75
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 76
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 77
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 78

Mô tả ảnh

Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 79
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 80
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 81
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 82
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 83
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 84
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 85
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 86
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 87
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 88
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 89
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 90 Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 91
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 92
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 93
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 94
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 95
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 96
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 97
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 98
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 99
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 100
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 101
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 102
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 103
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 104
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 105
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 106
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 107
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 108
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 109
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 110
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 111
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 112
Ngày 13/3/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 113