(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2020 do Công ty cổ phần Cao su Sông Bé ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá: 47,48 ha (Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám héc ta) cây cao su thanh lý tại lô 1/90, 2/90, với số lượng khoảng 20.636 cây tại Nông trường Nha Bích.

Giá khởi điểm: 25.795.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/02/2020 đến ngày 10/3/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 20/02/2020 đến ngày 10/3/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 10/3/2020 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ anh Tài, SĐT liên hệ: 0909.885.892, để được hướng dẫn xem tài sản.

Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 20/02/2020 đến ngày 10/3/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty cổ phần Cao su Sông Bé hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 phút ngày 13/3/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Trung tâm phát hành (Phiếu được in theo mẫu, có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ở góc bên trái của phiếu. Nếu người tham gia đấu giá sử dụng phiếu khác là không hợp lệ, không có giá trị). Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại 02 địa điểm là: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Giá trả tối thiểu: 25.795.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu đồng).

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Phải có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

Có CMND/ Sổ hộ khẩu/ Thẻ căn cước và Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính.

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Có Giấy cam kết đã xem tài sản.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860. 216 hoặc xem tại:

Website: http://stp.binhphuoc.gov.vn; http://binhphuoc.gov.vn;