(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 13/3/2020.
Ngày 13/3: 1/413 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13/3: 1/413 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 413 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200255221 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu phi tư vấn có giá gói thầu trên 500 triệu đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.