(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/2/2020 do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê lô đất Cửa hàng xăng dầu (thuộc dự án: Bến xe và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Ia H’Drai).

- Diện tích là: 1.000 m2 (gồm 01 thửa).

- Vị trí: Khu quy hoạch Dịch vụ - Công cộng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (thôn 1, xã Ia Tơi huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ dùng để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

2. Giá khởi điểm: 805.600.000 đồng (Tám trăm lẻ năm triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn). Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

3. Tiền đặt trước: 161.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước nộp từ ngày 06,07 đến 10 giờ ngày 10/02/2020.

4. Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng).

5. Bước giá: 24.200.000 đồng (Hai mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 13 tháng 02 năm 2020. Tại Hội trường UBND huyện huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 10/02/2020. Tại Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai (thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06-08/02/2020, tại vị trí đất đấu giá thôn 1, xã Ia Tơi huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự, có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch, có đủ năng lực về tài chính thì có quyền đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và những trường hợp không đủ điều kiện định cư ở khu vực biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam; Thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai (thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3506.068; 0260.3911.069./.