(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 303 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 13/02/2020. 
Ngày 13/2: 1/303 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13/2: 1/303 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 302 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (TP. HN) đăng tải TBMT gói thầu Cung cấp Điều hòa chính xác thuộc dự án DC Tân Thuận-Supplying CRAH (Số thông báo: 20200220880 - 00) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.