(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 383 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/12/2016. 
Ngày 13/12: Có 4/383 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 13/12: Có 4/383 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 379 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/12/2016; Văn phòng HĐND tỉnh Phú Yên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016 trong khi đóng, mở thầu ngày 26/12/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu (theo Điểm d Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban Quản lý dự án cơ sở nghiên cứu Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/12/2016 đến ngày 26/12/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày.

Ngoài lỗi nêu trên, Ban Quản lý dự án cơ sở nghiên cứu Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng áp dụng sai hình thức ưu đãi. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty CP Sonadezi Long Thành thông báo mời thầu gói thầu phi tư vấn quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn