(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2021 như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá xe ô tô Kia tại Hà Nội ảnh 1