(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2021 như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông ảnh 1