(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2021 do PVCombank ủy quyền như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ảnh 1