(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2021 do Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1