(BĐT) - Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt thông báo đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty CP Tập đoàn Haprosimex vào ngày 13/12/2021 như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty CP Tập đoàn Haprosimex ảnh 1