(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) thông báo đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH TMDV Địa ốc Lê Khánh Gia tại Agribank vào ngày 13/12/2021 như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH TMDV Địa ốc Lê Khánh Gia tại Agribank ảnh 1