(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2021 do Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn ủy quyền như sau:

Đồng hồ nước phế thải

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn

Ngày 13/12/2021, đấu giá đồng hồ nước phế thải tại TP. HCM ảnh 1
Ngày 13/12/2021, đấu giá đồng hồ nước phế thải tại TP. HCM ảnh 2
Ngày 13/12/2021, đấu giá đồng hồ nước phế thải tại TP. HCM ảnh 3