(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2021 do Công ty CP cấp nước Chợ Lớn ủy quyền như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá đồng hồ nước phế thải tại TP.HCM ảnh 1